De nalatenschap in Hoorn

Na een overlijden van een dierbare zal op een bepaald moment de nalatenschap – de erfenis – moeten worden geregeld. Geen enkele erfenis is hetzelfde en is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overledene. Is er bijvoorbeeld nog een partner, zijn er kinderen, schulden of zijn onderlinge verstandhoudingen misschien niet goed? Dit alles bepaalt mede op welke manier een erfenis afgewikkeld wordt.

Welke mogelijkheden zijn er?

  • De erfenis wordt verworpen (de nabestaanden willen de erfenis niet omdat er bijvoorbeeld schulden zijn)

  • De erfenis wordt beneficiair aanvaard (de nabestaanden accepteren de erfenis onder voorwaarde dat de verplichtingen minder zijn dan de waarde van de erfenis)

  • De erfenis wordt aanvaard (de nabestaanden accepteren zonder voorwaarden de erfenis)

Het regelen van de erfenis

De waarde van de erfenis bepaalt in een aantal gevallen welke documenten er nodig zijn om de erfenis te kunnen regelen. Denk bijvoorbeeld aan een uittreksel uit het overlijdensregister of aan een verklaring van erfrecht.

De meeste bedrijven en instellingen accepteren een akte van overlijden om bijvoorbeeld lidmaatschappen en verzekeringen op te zeggen. Ook banken zullen deze akte accepteren als er sprake is van een relatief klein banksaldo. Dit kan per bank verschillend zijn.

Als er sprake is van een vermogen of van een koopwoning dan is een verklaring van erfrecht altijd nodig. Deze verklaring moet opgemaakt worden door een notaris.

 

Het is mogelijk om iemand anders namens de erfgenamen de erfenis af te laten wikkelen. Onze medewerkers kunnen u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap, of als dit gewenst is, de hele erfenis voor u regelen.