De begrafenis

Als de wens uitgaat naar begraven dan kan dat in de meeste gevallen op een locatie naar keuze. In Nederland zijn bijna alle begraafplaatsen bedoeld voor iedereen en zij worden beheerd door de gemeente waarin de begraafplaats ligt. Niet op alle begraafplaatsen is nog ruimte voor een nieuw graf en kan men alleen nog maar bijgezet worden in een al bestaand graf, maar meestal is er voldoende plaats. 

 

Na de keuze van de locatie is er nog een keuze te maken, namelijk die van een particulier (familie)graf of van een algemeen graf. Voor een particulier graf worden grafrechten gekocht, waarmee het graf gedurende minimaal tien jaar eigendom wordt. Op een particulier graf kan een grafsteen of monument geplaatst worden en er kunnen ook meer mensen in begraven worden. Als de termijn van de grafrechten verstreken is, kunt u verlengen of het graf laten ruimen.

 

Naast een particulier graf is er ook de mogelijkheid van begraven in een algemeen graf. In een algemeen graf worden meerdere (onbekende) personen begraven en nabestaanden hebben geen rechten op het graf. Er worden dan ook geen grafrechten betaald. Een algemeen graf wordt na tien jaar geruimd.

 

In Nederland bestaat inmiddels ook de mogelijkheid van begraven op een natuurbegraafplaats. Er zijn meerdere natuurbegraafplaatsen waar een plekje kan worden uitgezocht. Een graf op een natuurbegraafplaats wordt niet geruimd, er geldt eeuwige grafrust. Het is echter niet mogelijk om een grafsteen te plaatsen. Ook wordt een dierbare overledene niet in een kist begraven.

Een crematie

De kosten van een graf

Over het algemeen bepaalt de gemeente, die het beheer heeft over de begraafplaats, de kosten van een graf. Deze kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

 

Deze kosten bestaan uit;

  • Het openen en het sluiten van het graf
  • De grafrechten voor een bepaalde periode
  • Het onderhoud van de begraafplaats
  • Het gebruik van faciliteiten op de begraafplaats (zoals een rijdende baar of graflift)
  • Inschrijfkosten
  • Een vergunning voor het plaatsen van een grafsteen of monument.

Voor overige kosten betreffende een begrafenis kijkt u op onze kostenpagina.

Begraafplaatsen in Hoorn

In de regio Hoorn vindt u meerdere begraafplaatsen, waaronder de begraafplaats bij Uitvaartcentrum Hoorn. Hier kan echter alleen nog begraven worden als er al rechten bestaan van een bestaand graf of als er al eerder een graf is gereserveerd. Er worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. Begraven is wel mogelijk op Begraafplaats Zuiderveld of op de begraafplaats in Zwaag.